Sker övergången till naturvänliga energikällor tillräckligt fort?

Sker övergången till naturvänliga energikällor tillräckligt fort?

Varför används inte alternativa energikällor mer?

2014-02-25

Att fossila bränslen inte är bra för miljön är något som alla vet. Kärnkraft å sin sida har dels problemet med slutförvaring av avfallet, och dels det problemet att om något går rejält fel, så blir följderna katastrofala. Att det inte händer så ofta är knappast något försvar – Tjernobyl-olyckan inträffade 1986, men orsakar fortfarande problem. Fukushima-olyckan i Japan 2011 visar också att vi trots att vi lever på 2010-talet, så innebär kärnkraft ännu betydande risker. Det alternativ som finns till fossila bränslen och kärnkraft är så kallade förnybara energikällor, som vindkraft, solkraft, vattenkraft och annat. Med tanke på de väldigt negativa miljöeffekterna fossila bränslen för med sig, och den katastrof som en olycka – eller ett sabotage – på ett kärnkraftverk kan innebära, så är frågan varför inte mer av vår energi kommer från förnybara energikällor.

Huvudskälet är antagligen priset, och trots att vi kanske tror att Sveriges regering försöker få folk och företag att gå över till mer naturvänliga energikällor, så är det inte alltid på det viset. En studie av naturvårdsverket från 2011 (baserad på en tidigare studie från 2005), pekar på att fossila bränslen på olika sätt subventioneras av svenska staten. Det rör sig då främst om tre olika områden: transport, energi och jordbruk. Det är dock svårt att beräkna exakt hur stor del av subventionerna som är skadliga för miljön. Speciellt gäller detta inom jordbruksområdet, där det påpekas att subventioner kan vara både positiva och negativa i det hänseendet. Inom energisektorn uppgick subventionerna 2010 till 21 miljarder kronor, och inom transport till 25 miljarder kronor. Det rör sig alltså sammantaget om runt 46 miljarder kronor som staten subventionerar; vilket kanske minskar viljan att hitta alternativa lösningar något. Subventionerna i fråga rör sig i huvudsak om skattereduktioner.

Det är dock inte så enkelt som att man bara kan ta bort dessa subventioner, utan lösningen består snarare i att reformera det nuvarande systemet, något som är lättare sagt än gjort. Att ta bort subventionerna skulle kunna slå hårt mot den svenska transport- och energisektorn; och det rör sig då inte enbart om subventioner till företag. Exempelvis är en stor post subventioner för resor till och från arbete. Att ställa krav på att man har en elbil för att få det skatteavdraget är, i dagsläget, inte rimligt.

Avanti Systems webbplats kan du läsa om bland annat geoenergi och här hittar du naturvårdsverkets studie från 2011.