Kyrka på Södra Gotland

Kyrka på Södra Gotland

Våg av stölder – men kyrkportarna låses inte

2014-05-05

Inte ens de mest heliga platserna går fria från stölder och inbrott. I pastoratet Klinte har sju av nio kyrkor utsatts för stölder – under en enda helg. Men inbrotten kommer inte leda till att kyrkan låser sina portar för utomstående, enligt HelaGotland.se.

Kyrkoherde Kent Österdahl noterar i ett samtal med nyhetsportalen att det inte längre finns någon respekt för kyrkan hos vissa människor. Samtidigt försäkrar han att det inte kommer låsas några kyrkportar i hans pastorat. Det negativa i att hålla kyrkan stängd väger tyngre än att försvåra för tjuvar att komma åt eventuella värdesaker.

Ännu har ingen gärningsman gripits, men en teori är att det kan vara samma brottsling som ligger bakom alla sju stölderna på Gotland. Det var under natten till söndagen som stölden skedde, men den upptäcktes först till gudstjänsten på söndagsförmiddagen. Kent Österdahl märkte att ett inbrott hade skett i kyrkan i Sproge och bestämde sig för att kontrollera resten av kyrkorna i pastoratet. Då såg han att spår efter stölder även där.

Inget större stöldbyte

Just nu är kyrkan i processen att se över vad tjuven fick med i stölden. Ännu har man bara sett att små summor kontanter – som inkommit till församlingen genom försäljning av vykort och ljus – fattas. Mellan 20 till 30 kronor i varje kyrka beräknas tjuvarna ha fått med sig. Ofta finns det väldigt många dyrbarheter i en kyrka och enligt prisuppgifter tagna från Lidsten.se kan enbart en gravsten kosta allt mellan 6 000kr - 33 000kr.

Där kyrkportarna var låsta bröt tjuvarna helt enkelt upp porten vilket ledde till omfattande skador. Därför är Kent Österdahl glad över att dörrarna stod öppna till kyrkorna i hans eget pastorat. Om de hade varit låsta hade det kunnat sluta ännu värre.

Hans Paulin är klockare i Sanda kyrka och upptäckte stölden på söndag morgon när han skulle ringa i kyrkklockorna. Ett fastsvetsat skrin med pengar hade brutits upp och någon hade tagit loss det. Paulin åkte vidare till Västergarn kyrka för att kontrollera och där hade en inbrottstjuv gjort ännu större skada. Den gamla ekdörren på kyrkan hade fått rejäla märken när någon obehörig tog sig in och nu väntar Hans Paulin på att experter ska se över skadorna på dörren för att avgöra deras omfattning.

Hans Paulin resonerar att det kanske är bättre att ha kyrkportarna öppna eftersom det tycks leda till mindre förstörelse när kyrkorna får påhälsning från tjuvar.

Åtgärder för att förhindra stölder

Några åtgärder har redan vidtagits. I flera gotländska kyrkor har man valt att plocka bort de dyraste och mest oersättliga föremålen på grund av risken att de ska bli byte i ännu en stöld. Kent Österdahl berättar att man nu väljer att förvara värdefulla ting i kassaskåp. Dessutom har de dyra originalljusstakarna ersatts med mindre värdefulla kopior. Det enda en tjuv kan komma över nu är vykortskontanterna. Där rör det sig endast om mindre summor pengar.

Hos polisen håller man nu på att söka efter en gärningsman. Det rör sig om ett liknande mönster i alla stölder. Man uppmanar vittnen att höra av sig till polisen för att kunna komma framåt i utredningen.