En fjärde industriell revolution?

En fjärde industriell revolution?

Tyskland laddar för en ny industriell revolution

2014-01-17

Det talas allt mer om en ny industriell revolution. Tidigare steg som ansetts vara tillräckligt stora för att kallas för en ny industriell revolution har varit intåget av ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken. Man har nu kommit så långt i utvecklingen att man kan börja tala om en fjärde industriell revolution.

Det handlar om att man skapar så kallade virtuella fabriker där produkter själva vet hur de ska tillverkas och produceras. På så sätt kan man snabbare ta fram fram produkter och i längden på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det är något som är väldigt viktigt när det gäller att ligga före konkurrenterna. I Tyskland har man kallat den här nya industritekniken för Industri 4.0. För att i-länderna ska fortsätta ha ett försprång krävs det att man ligger före i uppfinningsrikedom och utveckling. I dag kommer hotet mot i-landsindustrin speciellt från öst och då i form av den kinesiska industrin vars styrka är dess billiga och effektiva arbetskraft. Västvärlden har oerhört svårt att kunna matcha Kinaproduktionens priser och behöver därför ta till andra åtgärder för att inte se sig bli omsprungna. Det är i form av den nya industriella revolutionen man hoppas kunna ligga i framkant.

Hur fungerar då den här nya tekniken? Produkterna har taggats med information om hur de ska gå tillväga för att mer eller mindre skapa sig själv. Produkten kommunicerar med styr- och lagersystemen såväl som med maskinerna. De industrier som pekas ut att ligga i framkant vad gäller den här nya typen av industrin är flyg- och bilindustrin. Sektorschefen för industri i Norden och Polen på Siemens uttrycker det så här till webbsidan nyteknik.se.

- Det är en gradvis utveckling. Bil- och flygindustrin, som ligger längst fram, kan sägas ha nått version 3,8

Filmklipp från ABUS-kransystem.se

Stor investering från den tyska regeringen

Man använder sig av ett stort samarbete för att försöka göra verklighet av de djärva visioner man har. En grupp inom industrin tunga företag samarbetar nämligen med den tyska vetenskapsakademin för att komma fram till praktiska lösningar. Efter att gruppen lämnat in sin rapport har den tyska regeringen med förbundskansler Angela Merkel i fronten bestämt sig för att investera hela två miljarder kronor för att kunna utveckla det som man kallar för Industri 4.0. Det hoppas den tyska regeringen kunna leda fram till praktiska lösningar för Industri 4.0.

Man har gjort det tydligt att man inte underskattar den konkurrenskraft som finns på andra håll runt om i världen. Man vill fortsätta vara de ledande inom industrin, särskilt eftersom den betraktas som den västerländska ekonomins ryggrad.