Tänka noga efter vad du är villig att offra i tid och pengar innan du tar ett beslut

Tänka noga efter vad du är villig att offra i tid och pengar innan du tar ett beslut

Ta över ett företag - vad man skall tänka på

2014-12-10

Att förvärva ett företag är något som kan vara avsevärt givande ekonomiskt då det kan leda till en expandering som skapar möjligheter för framtiden. När man köper ett företag så är det viktigt att göra det på rätt sätt för att inte hamna i någon förhastad problematisk situation.

Vill man förvärva ett företag på ett fördelaktigt sätt när det gäller skatter och dylikt så bör det vara en ett företag eller en juridisk person vilket omfattar aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening som genomför köpet. Men det går att genomföra ett förvärv även om man inte uppfyller detta.

Granska ekonomisk historik innan uppköp

Något som är mycket viktigt innan man genomför ett köp av ett annat företag är att få en god insikt i dess bokföring för att inte göra förlust redan från start. Viktiga papper och kontrakt skall noga granskas för att inte något oväntat sker efter avklarad affär. Företaget som skall förvärvas bör heller inte ha några större former av skuld, då dessa följer med vid förvärvet. Skatteverket har information om det fattas någon inbetalning av skatt, vilket annars också drabbar dig som köpare.

Man kan bygga ett nyförvärvat företag på olika sätt. Har man redan ett bolag exempelvis inom industri, kan man genom att köpa ett företag i samma eller närliggande bransch göra ett industriellt förvärv, och utveckla ett bredare spektrum av tillverkning av specifika varor, eller expandera samma slags industri. Gör man ett finansiellt förvärv innebär det en kortsiktig investering där man genom olika medel arbetar för att öka det köpta företagets värde för vidare försäljning.

Planering, budget och strategi

Att ha en välplanerad och långsiktigt budget som är rimlig, samt en kalkyl över möjliga utgifter av både mindre större skala är väldigt viktigt att ha till hands vid ett företagsförvärv. För har man inte räknat korrekt inom den ekonomiska ramen kan det lätt bli stora förluster redan från start. Att gå med vinst kan variera i tid, men med rätt planering och strategiskt företagande kan man bygga upp sitt nya företag utan alltför stora risker.

Är man ett företag som är i behov av ökad spridning genom reklam bör man ha detta i åtanke tidigt, och göra sig beredd för att använda de olika vägar som finns, det vill säga tv, radio, sociala medier och tidningar på ett strategiskt sätt. För har man haft möjligheten att nå ut tidigt så kan även eventuell försäljning öka i takt med att den nya företagsdelen kommer i gång vilket hjälper till att öka intäkterna. Tid är en viktig faktor att räkna med när man förvärvar ett företag. Vill man nå högt på kort tid innebär det oftast större risker än om man har en längre tidsplanering att följa.

Läs mer på Almi.se och se även vår artikel om att starta företag.