SJ-tåg

SJ-tåg

SJ Delårsrapport för Hösten 2013

2014-01-17

SJ redovisar sin delårsrapport i ett pressmeddelande på deras nya nyhetsrum; Delårsrappor: SJ fortsätter förbättringsarbetet 
Där kan vi läsa att SJ's omsättning har ökat med 42 miljoner under det senaste året. De redovisar också en punktlighet på 91% för fjärrtåg (som är i rätt tid + 15 minuter) och 89% regionaltåg (rätt tid + 5 minuter).

– SJs ekonomi fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet liksom under perioden januari-september, jämfört med samma perioder i fjol och ackumulerat resultat före skatt rör sig i rätt riktning, säger Crister Fritzson, SJs vd.
Deras stora fokus har legat på att förbättra punklighet, och hålla sig konkurrenskraftiga på en avreglerad tågmarknad. Detta genom att genomföra förbättringar i infrastrukturen, och de planerar även att skärpa toleransnivån för punktlighet för fjärrdistanståg från 15 till 5 minuters marginal.

I det här läget är beredskapen för vintermånaderna högsta kvalitet. Med några regelrätta katastrofer för SJ i närminnet ska drastiska förbättringar behöva ske för att de ska återfå förtroende hos sina resenärer.

För den som vill ha mer exakta siffror på Sj's ekonomiska tillväxt tillgängliggör de den fulla rapporten här: http://www.sj.se/content/1/c6/17/42/57/SJ_Q3_2013.pdf

För den som vill veta mer om vad som händer generellt inom transport i Stockholmsregionen så går det bra att läsa om det här:
http://www.idrottsbudet.se/