Bilden ovan visar en mässmonter för Vattenfall, byggd av <a href=Dohrns.se" />

Bilden ovan visar en mässmonter för Vattenfall, byggd av Dohrns.se

Miljö- och energimässa lockade många

2014-01-17

Då miljö och hållbarhet diskuteras allt flitigare i samhället är det på sin plats att uppmärksamma ämnen som förnybar energi och hållbarhet på mässor landet runt. I november 2013 hölls Energimässan i Sollefteå där man under några dagar fokuserade helt på miljö, utsläpp och människans användande av energi. Detta gjordes i form av seminarier och föredrag. Den utan tvekan största attraktionen under dessa dagar var det för detta språkröret för Miljöpartiet, Maria Wetterstrand. Wetterstrand höll en föreläsning om vilka lösningar  inom förnybar energi och vilka källor till energi som hon tycker att man bör satsa på, med speciell koncentration på landskapet Västernorrland.

Västernorrland är det mest energiförbrukande länet i Sverige sett per invånare, mycket på grund av de typer av industrier som finns just där. Detta är en av anledningarna till att Maria Wetterstrand tycker att det är extra viktigt att fokusera på bland annat alternativa energikällor som vindkraftverk. Wetterstrand var också väldigt tydlig med att påpeka att de industrier, fabriker och företag som har en hög grad av utsläpp måste fokusera på att ständigt bli mer effektiva i sina utsläpp och mer miljömedvetna. När det kommer till hur privatpersoner kan hjälpa till att bidra till en hållbar utveckling trycker hon – liksom många elbolag – på att privatpersoner kan fokusera på att bli sina egna elproducenter med smarta och energisnåla lösningar.

Mässan i Sollefteå var välbesökt och många av besökarna menar att de efter dessa dagar har blivit mer miljömedvetna. De vet även mer om hur de som privatpersoner och hur andra företag tänker kring lösningar på problemet med utsläpp och tärande på miljön.

Förnybara energikällor i fokus

Det var inte bara vindkraftverk som diskuterades som alternativa källor under dessa dagar som mässan hölls. Även solenergi och alternativa fordonsbränslen togs upp av olika föreläsare. En optimistisk men samtidigt realistisk förhoppning är att man i Sverige redan vid år 2030 kommer att använda sig av enbart förnyelsebara energikällor när det kommer till den totala elproduktionen. Idag, år 2013, ligger denna siffra på cirka 48 procent och måste i så fall alltså dubblas fram till 2030 för att detta mål ska kunna uppnås.

Mässan, som blev en succé, arrangerades av Baltic Energy och ämnade till att öka det allmänna intresset för energi, miljö och klimatfrågor samt att fostra utveckling av miljöanpassade lösningar när det kommer till kyla och värme.