Livscykelanalys utvecklad för byggnader

2014-04-09

En livscykelanalys, eller Life Cycle Assessment, går ut på att man beräknar den totala miljöpåverkan som en produkt har under dess livstid. Analysen lägger samman kostnader från utvinning av råvaror, tillverkningsprocesser, samtliga transporter från fabrik till butik och slutligen vad som kostar och sparas vid återvinningen. Helt enkelt en total ekologisk prislapp som man fäster vid olika typer av varor.

Den här typen av analyser kan genomföras på alla sorters produkter och mänskliga aktiviteter. Men fram tills nu har det inte funnits något komplett regelverk för hur man ska beräkna miljöpåverkan för en hel byggnad. Nu har däremot Tyréns, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, tagit fram konkreta regler för hur man korrekt bör utföra en livscykelanalys för byggnader.

När flera olika företag bygger delar av en byggnad är det varje företags ansvar att återkoppla till livscykelanalysen under arbetets gång för att kontrollera. Företaget WMP arbetar redan idag efter moderna energikrav, men denna metodik kommer göra processen ännu effektivare.

Det framtagna regelverket är resultatet av ett arbete som startades internt av firman år 2010. Under projektets gång har dock fler och fler aktörer inom byggbranschen blivit involverade på olika sätt, och nu har Miljöstyrningsrådet beslutat att Tyréns metodik ska utgöra ett internationellt regelverk.

– Det har varit en lång och lärorik process, säger Ulf Wiklund, affärsutvecklare på Tyréns, i deras pressmeddelande. Vi har nu uppnått delmålet med att Product Category Rules (PCR) for Buildings är publicerade och gällande i det internationella EPD-systemet, men det är nu det riktiga arbetet med att använda detta i branschen börjar.

Läs hela pressmeddelandet på deras hemsida här: Tyréns utvecklar livscykelanalyser för hela byggnader