Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power

IKEA köper Irländsk vindkraftspark från Mainstream Renewable Power

2014-01-17

Det globala vindkrafts- och solenergiföretaget Mainstream Renewable Power har avslutat en förhandling om att sälja sin 7.65 megawatts Carrickeeny Wind Farm till IKEA, världens största återförsäljare av möbler. Mainstream har påbörjat konstruktionen av projektet i Leitrim, beläget i Nordvästra Irland, och den förväntas vara i drift under tidiga 2014 då IKEA kommer fullborda köpet.

Mainstream fortsätta driva vindkraftsparken åt IKEA under dess beräknade 20:åriga livstid, som en del av överenskommelsen kommer.

IKEA koncernen har planer på att investera strax över 15 miljarder kronor (1.5 miljarder pund) i vindkraft och solenergiprogram fram tills 2015. Vindenergi är en viktig del av IKEA koncernens hållbarhetsstrategi med målet att generera så mycket förnybar energi som de förbrukar år 2020. Med detta förvärv äger och driver IKEA koncernen sammanlagt 137 vindturbiner som levererar renare hushållsenergi jämfört med exempelvis pellets, villaolja eller annan sorts eldningsolja för uppvärmning av hushålls.

Eddie O'Connor, VD för Mainstream Renewable Power, kommenterade följande: "Mainstream Renewable Power är glada över att samarbeta med IKEA, en sann världsledare inom hållbar utveckling. Att samarbeta med företag som vill äga vind- och solkraftverk är en väldigt spännande och växande del av Mainstream's globala verksamhet. Vi blir kontaktade av ett växande antal energiintensiva företag inom detaljhandeln, IT- och gruvsektorn som vill investera i vår stora portfölj av de vind- och solenergianläggningar som vi utvecklar i fyra kontinenter."

Han fortsätter: "Att äga vind- och solkraftverk är fullt logiskt för dem på ett flertal nivåer. Ju fler de äger desto större långsiktig stabilitet och säkerhet får de vad gäller energikostnader, eftersom kraftverkens bränsle är kostnadsfritt. Ovanpå det så börjar de mer framsynta företagen investera i vindkraft och solenergi som del av sin hållbarhetsstrategi, och IKEA är ett fantastiskt exempel på detta."

Joanna Yarrow, Chef över IKEA UK och Irlands hållbarhetsutveckling sa vid tillkännagivandet: "Våra investeringar i förnybar energi hjälper inte bara till att förminska koldioxidutsläppen från vår verksamhet i Irland. Den hjälper också till att, tillsammans med våra ansträgningar inom energieffektivitet, kontrollera våra elkostnader. Detta gör att vi kan fördela våra besparingar bland våra kunder genom att forstätta erbjuda högkvalitetsmöbler till låga priser. Som företag, individ eller regering – vi har alla ett ansvar att engagera oss i en mer hållbar framtid. Att producera egen prisvärd, förnybar elektricitet tar oss ett steg närmare att bli helt energioberoende till 2020, samtidigt som vi säkrar vår komersiella framgång.

För mer information: http://www.mainstreamrp.com