Schnauzer.

Schnauzer.

Hundar kan urskilja lukten av olika cancerformer

2014-03-20

Ett flertal vetenskapliga studier har bevisat att vår bäste vän, hunden, kan urskilja doften av cancer. En cancercell utsöndrar ett visst luktämne som hunden med sitt fantastiska luktsinne kan känna av och lära sig att reagera på. En hunds nos är upp till 100 000 gånger känsligare än vad en människas näsa är. Många av oss har säkert hört talas om historier om hundar som nosat på en viss kroppsdel på sin ägare som efter undersökningar visat sig vara cancer. Hundars beteende kan också plötsligt ändras då deras ägare drabbas av cancer. De kan bli alltifrån rädda eller uppjagade till nedstämda då de känner doften av de ämnen som cancerceller utsöndrar. Med andra ord får begreppet djurklinik kanske snart en ny innebörd, om det är hundarna som kommer att undersöka oss människor istället för tvärt om.

Ny svensk studie

Genom tidigare studier har man kunnat bevisa att hunden kan identifiera doften av cancer. Nu har man i en svensk studie lyckats få fram bevis som tyder på att olika cancersjukdomar har sin egen unika doft. I studien har man använt en dofttränad hund som med imponerande träffsäkerhet har identifierat cancertumörer. Hunden kan tack vare sitt fenomenala luktsinne urskilja en cancertumör från ett friskt vävnadsprov. György Horvath, professor i gynekologisk onkologi, som varit ansvarig för studien anser att detta är det första beviset på att olika sorters cancertumörer faktiskt har sina unika dofter.

Tidigare har man låtit dofttränade hundar identifiera bröst- lung- och urinblåsacancer genom att hunden fått lukta på patienternas utandning eller urin. Hundarna har alltså inte fått lukta på själva tumören, vilket kan innebära att de har reagerat på andra lukter som kan uppstå i kroppen när man drabbas av cancer. En cancerrelaterad doft kan orsakas av till exempel förändringar i patientens metabolism.

Positiva testresultat

I den nya studien började man med att träna en riesenschnauzer att urskilja doften av äggstockstumörer från friska vävnader. Därefter fick hunden genomgå en rad olika dofttester som bestod av totalt 100 lådor. I 20 utav lådorna fanns vävnad från äggstockstumörer och de resterande lådorna innehöll friska vävnader. I testerna använde man sig av en bedömare som är van att träna både mögel- och narkotikahundar. Varken bedömaren eller hundföraren visste i vilka lådor man placerat cancervävnaderna. Testresultaten var imponerande och bevisade att hundens träffsäkerhet ligger på 98 %. Endast två gånger markerade hunden en låda som inte innehöll vävnad från en tumör. Resultaten kommer att publiceras i tidskriften Integrative Cancer.

Under studien gjorde man även ett test där man testade om hunden kunde urskilja doften av äggstockstumör från doften av livmoderhalscancer. Det visade sig att hunden markerade rätt doft 37 utav 40 gånger, vilket enligt György Horvath tyder på att cancer inte har någon generell lukt utan att olika typer av cancer bär på en unik lukt.

Kan komma till nytta i framtiden

Den nya kunskapen som denna studie bidragit med kan i framtiden komma till användning i bland annat utvecklingen av nya instrument som klarar av att diagnostisera cancer i ett tidigt skede, berättar Horvath. Just nu planerar han att tillsammans med fysikforskare kunna utveckla en avancerad teknik som ligger på samma nivå som hundens imponerande nos. Han säger att hundar aldrig kommer att kunna användas i patientnära situationer men att han är säker på att de kan användas som instrument när man utför kontrollerade studier. I början fanns det de som tveksamma till Hovarts experiment så han höll det ganska hemligt till en början. Nu när han har resultaten i sin hand har han däremot endast fått positiva reaktioner.