Fjärrvärme.

Fjärrvärme.

Fjärrvärme – vanligt och miljövänligt

2014-05-13

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Sverige (källa: http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Fjarrvarme/), samtidigt som det också är ett av de mest miljövänliga. Ett problem är dock att det inte är något som riktigt alla kan använda sig av. Fjärrvärme fungerar enligt principen att det är bättre att göra saker och ting tillsammans. Att använda sig av en central enhet för uppvärmning av femtio bostäder kommer att kräva betydligt mindre energi än om varje hus använder sig av ett eget uppvärmningssystem. Det är dock inte enbart det faktum att man är flera som använder sig av samma uppvärmningssystem som gör att fjärrvärme är effektivt och miljövänligt, utan även sätten värmen skapas på spelar in.

Fjärrvärme fungerar i vanliga fall så att vatten värms upp, och sedan distribueras till bostäder, där det sedan cirkulerar i element för att höja temperaturen. Det ställer då krav på att de rör som används har mycket god isoleringsförmåga, för att undvika alltför stora värmeförluster. För att värma upp vattnet används antingen ett värmeverk eller ett kraftvärmeverk, där kraftvärmeverk är de mest miljövänliga. I ett kraftvärmeverk uppstår varmvattnet som en biprodukt av elproduktion, vilket gör dem betydligt mer effektiva då värmeproduktionen så att säga är ”gratis”.

Jämfört med olika alternativa uppvärmningsformer har också fjärrvärme de fördelarna att det är bekvämt, och att investeringskostnaden är låg. Berg- och jordvärme kräver vissa installationskostnader, och även om driftskostnaden sedan blir lägre än för fjärrvärme så kommer det att ta lite längre tid innan investeringen lönar sig. Bergvärme är dock en ännu bättre investering i miljön än vad fjärrvärme är. Du kan till exempel se här på www.akerberg-son.se, vilken miljöpåverkan olika uppvärmningsformer har.

Om man redan har fjärrvärme installerat är det däremot sällan lönsamt (ekonomiskt) att byta till någon annan uppvärmningsform, i alla fall om man ska tro Energimyndighetens rapport om just detta.