Responsiv webbdesign vinner mark i ehandeln.

Responsiv webbdesign vinner mark i ehandeln.

Dubbelt så många e-handelsbutiker har responsiv webbdesign

2015-07-27

Surfandet via smartphones och surfplattor ökar stadigt varje år, och man förutspår att mer än hälften av all kommersiell trafik kommer gå genom mobila enheter redan 2017. Trots detta så tar det väldigt lång tid för e-handeln att anpassa sig efter den här nya verkligheten. Förekomsten av responsiv webbdesign är sällsynt även bland de största onlinebutikerna på internet. Men en ny undersökning från Pure Oxygen Labs visar på att denna trend kan vara på väg att brytas.

Den mobilbaserade sökmotoroptimeringsexperten Pure Oxygen Labs har genomfört en stor SEO-utvärdering av de 500 största mobilbaserade ehandlarnas webbplatser. Detta för att kartlägga vilka lösningar som oftast används för att hantera trafiken från mobila enheter. Resultaten visar att det skett stora förändringar under de senaste åren; bland annat att förekomsten av responsiv webbdesign mer än dubblerats.

Här följer en sammanställning av de viktigaste resultaten:

54 procent använder en dedikerad mDot webbplats (en webbplats med en dedikerad adress som är specifikt anpassad för mobila enheter). Detta är en minskning från 59 procent år 2014.

20 procent använder responsiv webbdesign, en stor ökning från 9 procent 2014.

18 procent använder dynamic serving (en lösning som skickar ut olika HTML eller CSS till samma URL beroende på vilken enhet somansluter). Detta är en mindre ökning från 15 procent 2014.

5 procent, sammanlagt 25 webbplatser, har ingen lösning för mobila enheter. En stor minskning från 14 procent år 2014.

Här är en slutsats som Pure Oxygen Labs har dragit från resultaten. Fler företag verkar se förtjänsterna med responsiv webbdesign, som nu är mer frekvent använt än dynamic serving. Tidigare har man sett potentiella nackdelar med responsiv design eftersom designprincipen kan öka webbplatsernas laddningstider då all kod laddas oavsett vilken enhet som ansluter. Däremot har framgångar inom responsivdesign gjort det lättare att prioritera, implementera och koda innehåll för att erbjuda en mer förmånlig upplevelse.

Den vändande trenden och ökningen inom responsiv webbdesign kan vara ett tecken på att marknaden äntligen börjar se igenom de myter som finns kring tekniken.