E-handlare världen över tävlar om den effektivaste fraktlösningen

E-handlare världen över tävlar om den effektivaste fraktlösningen

Den kraftigt ökande distanshandeln kräver en effektivare logisitik

2014-07-10

Den svenska e-handeln har under det senaste decenniet vuxit sex gånger från 4,9 miljarder kronor under 2003 till 31,6 miljarder kronor under 2012. Vidare innebär detta nu att e-handeln faktiskt står för omkring 5 procent av den totala detaljhandelns sammanlagda omsättning. Man tror också att trenden kommer att fortsätta i den här riktningen och av den anledningen diskuterar man nu hur man ska lösa den kraftigt ökande belastningen på logistiken runt omkring.

Svensk Distanshandel är en branschorganisation som arbetar med den svenska e-handeln och bedriver frågor som  helt enkelt är prioriterande för just detta. En viktig fråga som de nu har börjat arbeta med är just hur man ska lösa det ökade behovet av en effektiv logistik. Med detta menar man alltså en förbättrad infrastruktur, effektivare varudistribution samt smidigare och säkrare returlösningar som är bättre anpassade för just e-handeln. Svensk Distanshandel arbetar även med en rad andra frågor som till exempel ett harmoniserande certifieringsprogram samt effektivare och säkrare exportlösningar. Majsans.com har en fördel genom att sälja kläder, vilket är enkelt att frakta. Detta gör att distributionen kan skötas smidigt och fraktkostnader kapas. Man har också valt att skriva en riktigt bra FAQ för att göra kunder uppmärksamma på villkor och arbetsflöde. Allt för att kunden skall känna sig trygg och spara in pengar i en konkurrensutsatt bransch. Läs mer på deras hemsida: http://www.majsans.com/

Den största utmaningen för att e-handeln ska kunna växa ligger faktiskt enbart på logistiksidan. Vad gäller just e-handel så finns det flera olika bidragande faktorer som gör det svårt att växa utan en effektiv logistik. Två av de huvudsakliga kostnaderna som sticker ut i just e-handeln är marknadsförings- och fraktkostnaden. Dessa kostnader ligger bra mycket högre än vad den gör för den sedvanliga handeln. Ett genomsnittligt köp på internet ligger faktiskt på hela 750 kronor medan den genomsnittliga fraktkostnaden ligger på 66 kronor. Detta är också en förklaring till att många internetbaserade butiker valt att lägga sitt lager i små kommuner och orter där logistiken är effektiv och även där hyran för lokalerna är mycket lägre än vad den är i storstäderna.

Någonting som gäller för alla konsumenter som handlar på internet är att man alltid vill ha ett rimligt pris och att hemsidan ska kunna ge ett seriöst intryck. Utöver detta vill man också ha en snabb och smidig leverans vilket innebär att det blir ännu viktigare att bibehålla den snabba frakten även när belastningen på bland annat Posten ökar. Om e-handeln växer så pass snabbt att kundupplevelse och frakttid blir lidande så kommer den positiva trenden inte blir särskilt långvarig alls. Läs mer: dhandel.se/en-okande-distanshandel-kraver-effektivare-logistik/