Norges bostadspriser faller

Norges bostadspriser faller

Brant fall i Norges bostadspriser

2014-01-17

De senaste 3 månaderna har Norges bostadspriser varit på fall, med en sänkning på 2.1 procent mellan Juni och Juli. Korrigerat för säsongsvariationer räknas räknas fallet på 1.2 procent.

Detta är det största registrerade fallet i bostadspriser under Juli månad sedan 2002, då priserna föll med 2.9 procent. Trots detta prisfall är dock marknaden fortfarande stark. Sett över de senaste 12 månaderna har bostadspriserna ökat med 3.9 procent. Christian V. Dreyer, vd på EFF, norska fastighetsmäklarnas förening, säger att ökningen är den lägsta som observerats på flera år och att den bekräftar en avstannad prisuppgång i landet.

På den svenska sidan rapporterade nyligen Mäklarsamfundets Mäklarinsikt [http://www.maklarsamfundet.se/analyser-rapporter-maklarinsikt/stark-och-stabil-bostadsmarknad-kommande-manader] att de tror på fortsatt stark bostadsmarknad i Sverige. De förutspår priser att hållas oförändrade eller stiga, speciellt för bostadsrätter.

Sammantaget är det en fortsatt stark bostadsmarknad som tecknas i denna undersökning. Den största förändringen jämfört med vårens mätning är att en betydligt större andel upplever ett större utbud av bostäder på marknaden. Däremot finns tydliga skillnader mellan länen i vilka faktorer som påverkar den lokala bostadsmarknaden och hur prisförväntningarna ser ut, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Huruvida Norges sjunkande bostadspriser kommer påverka den Svenska marknaden för bostadsrätter, lägenheter och radhus återstår att se.

Källa: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3737194.ece