Ny upphandling planerad.

Ny upphandling planerad.

Agresso riskerar förlora status som enda ekonomisystemutvecklare med ramavtal

2015-07-24

Det ursprungligen norska affärssystemet Agresso, som idag ägs av det holländska bolaget Unit4, har länge haft total dominans på den svenska myndighetsmarknaden för ekonomisystem. Detta bland annat för att de är den enda ekonomisystemutvecklaren som har ramavtal.

Detta är något som konkurrenterna länge har försökt att motverka. Och under 2015 ser det ut som om de kan få sin vilja igenom.

Aggressos ramavtal löper ut i november. Och nu innan sommaren har Ekonomistyrningsverket, ESV, planerat att göra en ny upphandling av ramavtal inför hösten. Peter Norén, enhetschef på ESV, menar att de flesta myndigheter behöver förnya sina ekonomisystem. Att ramavtalet löper ut gör det till ett perfekt tillfälle att se över vilka företag som får verka inom svenska myndigheter.

– Många sitter i gamla avtal så det finns ett behov av ett nytt ramavtal, säger Peter Norén till IDG.se.

Den här gången verkar det dock som om ESV har tagit till sig av kritiken som riktats mot ramavtalen. Stora leverantörer som till exempel SAP och Microsoft har länge påpekat att det är näst intill poänglöst att delta i upphandlingarna eftersom underlagen blivit anpassade och tillrättalagda för Agressos utbud.

På grund av detta ska man nu se över vilka behov de olika myndigheterna har inför nästa upphandling. I en förstudie som genomfördes under våren kunde man bland annat komma fram till att vissa myndigheter inte behöver särskilt avancerade ekonomisystem, medan andra större myndigheter har större krav på bland annat funktioner och säkerhet. Det skulle kunna innebära att man differentierar upphandlingen så att myndigheter med enklare behov kan erbjudas enklare tjänster.

I samband med förstudien har ESV sökt igenom marknaden och träffat flera leverantörer.

– Vi har haft bra diskussioner med dem kring hur en upphandling kan läggas upp. En del leverantörer trodde ju att vi riggat upphandlingarna tidigare men det har aldrig varit vår avsikt att gynna en leverantör – vi är ute efter konkurrens och vill ha många leverantörer, säger Peter Norén.

Relaterat: Agresso ordnar nytt ekonomisystem till Göteborg stad