Göteborg

Göteborg

Agresso ordnar nytt ekonomisystem till Göteborg stad

2014-01-17

De nästkommande 10 åren ska Agresso utveckla och tillhandahålla Göteborgs stad med ett nytt ekonomisystem.

– Det här är en otroligt viktig affär för oss, inte minst eftersom Göteborgs stad är en av Sveriges största kommuner. Det är dessutom formulerat så att vi blir partners under en väldigt lång tid, det är såklart positivt. Jeremias Jansson, vd på Unit4 Agresso, till Computer Sweden

Detta system kommer implementeras som en del av Göteborgs stads projekt NEKK (förkortning av Nytt Ekonomikoncept), som planeras att vara fullt på plats den 1:a januari 2015. Den är ämnad att bidra med en helhetslösning för bland annat kvalitetssäkrad information som stöd till ekonomisk budget, prognos, uppföljning och analys och följaktligen vara ett underlag för ekonomistyrningen i Göteborg. Det ska kunna användas av hela kommunens styrning till saker som uppföljning av ekonomi och inköp. Syftet är primärt att erbjuda bättre förutsättningar till bland annat bättre ekonomisk planering.

För ekonomisk styrning gällande butiksdatasystem, finns system för hantering av kassaregister som sköter den löpande rapporteringen enligt rådande praxis. Detta kommer att inte att levereras av Agresso, utan av annan part.

För mer information om projektet, inklusive en mer detaljerad konceptbeskrivning, presentationsmaterial, delprojekt och utstakade projektplaner som sträcker sig från 2011 till den planerade deadlinen 2015, kan man besöka deras hemsida härhttps://quickr.goteborg.se/stadsledningskontoret_nekk