Infograf: <a href=Visma" />

Infograf: Visma

6 av 10 startar sitt företag på egen hand

2014-05-05

Har du nyligen startat ett nytt företag? Statistiskt sett gjorde du antagligen det på egen hand. Så många som 58 procent av alla nystartade företag är bara registrerade på en person. Det visar en undersökning utförd av företagarförbundet Fria Företagare tillsammans med ekonomiföretaget Visma. Vid de fall där företag har startats av fler än en person uppgav 19 procent av de tillfrågade att det var tillsammans med en familjemedlem, och 12 procent att det var med en tidigare kollega.

Anledningen till att så många startar själva hävdas vara att många entreprenörer startar fler företag än ett. Sveriges omkring 1 miljon småföretag står skrivna på nära en halv miljon ägare. 28 procent av de tillfrågade berättade att deras nystartade företag blir det andra i ordningen. 15 procent sa att de har fler företag än två, och 57 procent arbetar enbart på sitt första företag.

Startar du ett företag är det viktigt att följa Allmäna Reklamationsnämndens bestämmelser annars riskerar du att listas på den "Svarta Listan" som uppdateras kontinuerligt varje år. Hamnar du i en tvist och du anser dig ha behandlats fel är det bra att kontakta en advokat i ditt närområde. Bor du i Göteborg, Borås eller Kungsbacka har Advokatfirman Åberg lokaler i alla tre städer. Se annars Advokatsamfundet för att hitta bra advokater i din stad.

Tidigare undersökningar har visat att Sverige är ett mycket bra land för entreprenörskap. Omvandlingen från idé till registrerat företag tar i sex av tio fall under ett år. Den genomsnittliga överlevnaden för företag i Sverige är också bland de högsta i världen, med 86.7 procent av alla nystartade företag fortfarande aktiva två år senare.