4 tips på effektiv rekrytering

2015-04-21

Det finns idag många företag som är i behov av att rekrytera människor med speciell kompetens. Det största problemet är dock att hitta rätt person till rätt jobb. Det stora IT-företaget Google får in mer än 2 miljoner arbetsansökningar varje år, men utav dessa så anställs bara några tusen. I Veckans Affärer går det att läsa om Laszlo Bock som är senior vice president på Google har i sin bok Work Rules” behandlat detta ämne och kommit fram till 4 olika punkter som man ska förhålla sig till vid anställning för att båda parter skall få ut det bästa av möjligheten.

Till att börja med så menar Bock att det är viktigt att man håller en hög standard, för om man har ett företag så vill man självklart att personalen gör sitt yttersta för goda resultat.  Att satsa på att anställa någon som har mer kunskap och erfarenhet än en själv är nästan alltid en fördel. För det andra så bör man ha en effektiv metod för att hitta potentiella medarbetare, har man anställt någon kunnig så har den med största sannolikhet någon bekant eller kontakt som kan tänkas vara lämplig. Istället för att gå genom bemanningsföretag från början, så bör man höra sig för med dem som finns i företaget först. Dock så bör det nämnas att det finns flera rekryteringsföretag som alltid ser till att leverera rätt person till rätt plats, till exempel företaget Easypeak.

Den tredje punkten handlar om att kunna bedöma alla kandidater objektivt. Den som utför arbetsintervjun bör samla in relevant information så att man vet hur läget ser ut. Det fjärde och avslutande tipset handlar om vad man har att erbjuda, om en person är tveksam till att ta jobbet. Då kan man visa upp vilka man arbetar med och vilka positiva förutsättningar som finns på företaget.

Detta är en kort sammanfattning av Laszlo Bocks erfarenheter av att anställa folk. Denna mall passar även in i andra företag som inte arbetar med IT i första hand. Quartz har i en intervju med Bock fått ta del av idéer kring hans bok om hur man effektiviserar anställningar.